کتاب خانه های مجازی

کتاب خانه های مجازی

۱۳۹۵/۰۹/۰۸
photo_2016-11-28_07-01-07

کتابخانه دیجیتال قائمیه

نام  پایگاه : کتابخانه دیجیتال قائمیه

موسس :

بزرگترین کتابخانه دیجیتالی شیعه

زبان : فارسی –  انگلیسی – عربی

وب سایت : http://www.ghbook.ir/

توضیحات:

معرفی کتاب‌های فارسی در سطح فضای جهانی اینترنت هدف کتابخانه مجازی «قائمیه» است.

واحد تحقیقات مرکز

۱۳۹۵/۰۶/۲۹
%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87

کتابخانه الکترونیکی شیعه

نام  پایگاه : کتابخانه الکترونیکی شیعه

موضوع :  قرآن، احادیث، فقه، تاریخ، علوم، جغرافیا، رجال، کتابشناسی

زبان : انگلیسی، عربی، فارسی، فارسی – عربی و فرانسوی 

وب سایت : http://ebookshia.com/

کتابخانه الکترونیکی شیعه

۱۳۹۵/۰۶/۲۸
%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84

کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی

نام  پایگاه : کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی

موسس :  آستان قدس رضوی

موضوع :  علوم انسانی – علوم پایه – علوم پزشکی و…..

زبان : فارسی –  انگلیسی – عربی

وب سایت : http://digital.aqr.ir/

حساسیت برخی از منابع این سازمان همچون نسخه‌های خطی،

۱۳۹۵/۰۶/۲۷
%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%ab-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87

کتابخانه احادیث شیعه

نام پایگاه :  کتابخانه احادیث شیعه 

موسس : شخصی

موضوع : حدیث 

زبان : فارسی 

ادرس پایگاه :www.hadithlib.com

 اين کتاب‏خانه ـ که در نوع خود کم نظير است

۱۳۹۵/۰۶/۲۱
کتابخانه_دیجیتال_نور

کتابخانه دیجیتال نور

نام پایگاه  : کتابخانه دیجیتال نور

موسس : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

موضوع : کتب تخصصی علوم اسلامی و علوم انسانی

زبان : فارسی – عربی 

وب سایت : http://www.noorlib.ir

پایگاه کتابخانه دیجیتال نور (نورلایب)، یکی از وب‌گاه های

۱۳۹۵/۰۶/۱۸
مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن

مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن وکتابخانه انلاین

نام  پایگاه : کتابخانه انلاین مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن

موسس : وابسته به  مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن

موضوع : تعلیم واشاعه فرهنگ دینی و اسلامی 

زبان : فارسی – انگلیسی

Do you like it?0
0 ادامه مطلب
۱۳۹۵/۰۶/۱۶
کتابخانه یعسوب

کتابخانه الکترونیکی یعسوب الدین (ع)

نام پایگاه  : کتابخانه الکترونیکی یعسوب الدین (ع)